Een groep bewoners van de Witte de Withstraat wacht de voorstellen van het GVB en Stadsdeel West niet af en is zelf aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp. Centraal in het ontwerp staan de bewoners zelf: de straat wordt groener, veiliger en daarmee wordt de leefbaarheid vergroot.
Er zijn 2 varinaten uitgewerkt: Variant A met vrijwillige fietspaden, wat inhoudt dat scooters de rijbaan gebruiken en Variant B zonder fietspaden, waarbij voetgangers de vrije ruimte hebben en alle andere verkeersdeelnemers de rijbaan delen.
Variant A
Artist impression met fietspaden
Variant B
Artist impression met brede stoepen
 

Please follow and like us: