Tag: Stem van west (Page 1 of 2)

BREAKING: Budget rond, Witte de Withstraat wordt Groene Loper!

De Witte de Withstraat krijgt een grondige opknapbeurt. Dat heeft Stadsdeel West vandaag bekend gemaakt. Door de herinrichting wordt de straat veiliger en groener, met veel leefruimte voor bewoners. De herinrichting is heel uitzonderlijk: het initiatief kwam van de bewoners zelf!

Artist impression Witte de Withstraat Groene Loper

Artist impression Witte de Withstraat Groene Loper

Stadsdeel West voerde de afgelopen maanden intensief overleg met verschillende partijen binnen de Gemeente Amsterdam om een herinrichting mogelijk te maken. Jeroen van Berkel, als bestuurslid verantwoordelijk voor Verkeer en Openbare Ruimte: ‘We hebben er met veel verschillende partijen hard voor gewerkt om dit mogelijk te maken. Supermooi dat het dan ook echt lukt!

Stem van West

De aanleiding voor de herinrichting was een idee op de Stem van West in juni 2017, waarin bewoner René Kamerling voorstelde om het vertrek van de tram uit de Witte de Withstraat aan te grijpen om de straat te veranderen in een Groene Loper. Het idee won de verkiezing en vormde het startsein voor een intensieve samenwerking tussen het Stadsdeelbestuur, medewerkers van het stadsdeel, ambtenaren van de Gemeente Amsterdam en de bewoners en ondernemers uit de Witte de Withstraat. De werkgroep werd bekend als WDW020. Initiatiefnemer Rene Kamerling: ‘Fantastisch dat dit is gelukt. We hadden nooit gedacht dat we zoveel steun zouden krijgen voor ons idee. Het Stadsdeel en de gemeente waren echt heel actief om ons te ondersteunen waar het nodig was. We zijn echt superblij!’

Groene fietsstraat

WDW020 leverde een nieuw straatontwerp op, waarin de straat wordt getransformeerd van een racebaan naar een groene en veilige fietsstraat en de leefbaarheid centraal staat. Met bomen in de volle grond, wadi’s, brede stoepen en verkeersdrempels die de snelheid moeten beperken. Dit ontwerp is de basis geweest voor de besluitvorming.

Bewonersparticipatie

Nu het besluit tot herinrichting is genomen, zal er nog een formeel bewonersparticipatietraject starten. Het ingediende ontwerp dient als vertrekpunt, maar alle bewoners krijgen de mogelijkheid mee te praten over het definitieve ontwerp. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.

 

 

Please follow and like us:

Primeur voor Witte de Withstraat: 3D zebrapad

De Witte de Withstraat krijgt een 3D zebrapad. Het idee is begin dit jaar ingediend op de Stem van West door Bert Wouters en wordt nu uitgevoerd bij wijze van proef. Het is het eerste 3D zebrapad van Amsterdam!

Binnenkort start het Stadsdeel met het plaatsen van het 3D zebrapad, ter hoogte van de Van Kinsbergenstraat. Eerst wordt hij op de fietspaden gemaakt en indien dit goed gaat, zal hij ook op de autobaan worden aangebracht. Ook wordt dan besloten of er een extra 3D zebrapad kan komen op het beruchte lange stuk tussen het Witte de Withplein en de Postjesweg.

 

Meetapparatuur

Naast het 3d zebrapad plaatst Stadsdeel West vandaag snelheidsmeters in de Witte de Withstraat. Die zijn niet bedoeld om boetes uit te delen, maar om te onderzoeken of de hekken in het noordelijke deel van de straat helpen tegen hardrijders. Indien blijkt dat daar zachter wordt geregden, worden de hekken ook in het zuidelijke (lange) stuk geplaatst.

Please follow and like us:

Van Berkel werkt aan verkiezingsbelofte Witte de Withstraat

Ik heb de aanpak van de Witte de Withstraat met stip bovenaan mijn wensenlijstje staan’. Met die woorden opende stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel zijn eerste vergadering met bewonersgroep WDW020 onlangs. ‘Laten we er samen voor gaan!’

Van Berkel, sinds kort verantwoordelijk voor Verkeer en openbare ruimte, maakt met zijn aanpak werk van een verkiezingsbelofte van de PvdA: in het buurtplan voor de Baarsjes stond de aanpak van de Witte de Withstraat als een van de drie belangrijkste doelen genoemd. Van Berkel zet hiermee ook het beleid van voorganger Ulichki (Groen Links) voort.

 

Aanvraag ingediend

De aanvraag voor een volledige herinirichting is inmiddels ingediend bij de Stopera. Daarin verandert de Witte de Withstraat in een groene, veilige straat met veel ruimte voor fietsers en groen. Ook krijgen bewoners veel meer ruimte door bredere stoepen. Dit najaar moet duidelijk worden of het budget er komt, waarna de herinrichting op zijn vroegst eind 2019 kan plaatsvinden.

 

Tijdelijke maatregelen

Om tot die tijd ook een veilige verkeerssituatie te houden, wordt samen met bewoners gezocht naar tijdelijke verkeersremmende maatregelen. Hierover ontvangen bewoners binnenkort een brief. Alvast lezen? Kijk dan hier.

 

 

Please follow and like us:

Bert Wouters wint prijs Awesome Foundation met 3D zebrapad idee

Het idee staat nog geen week op de Stem van West en het is nog niet zeker of hij zijn idee mag realiseren, maar nu al krijgt kunstenaar Bert Wouters uit de Witte de Withstraat veel aandacht met zijn 3D zebrapad voor de Witte de Withstraat. Zoveel zelfs dat hij de deze week de pitch van de Awesome Foundation won.
FullSizeRender
Awesome Foundation
De Awesome Foundation is een wereldwijde community met lokale chapters. Ieder chapter reikt iedere maand € 1000 uit aan het meest awesome idee. En deze maand viel die eer aan Bert Wouters toe. Met de € 1000 kan het eerste zebrapad worden gefinancierd, is de gedachte.

Stem van West
Bert plaatste zijn idee op de Stem van West, om de Witte de Withstraat veiliger te maken. Inmiddels heeft hij de benodigde 100 stemmen binnen om het idee te bekrachtigen, het is nu afwachten of hij ook het meest gestemde idee wordt deze maand.

Groene Loper
Het idee van Bert is geen onderdeel van het ontwerp voor de Groene Loper van WDW 020, maar als kunstenaar in de straat steunen we Bert natuurlijk van harte!

Please follow and like us:

Goede stemkeuzes voor Witte de Withstraat: Dorrit de Jong (nr 9, Groen Links) of Onika Pinkus (nr 14, PvdA)

Vele buurtbewoners vroegen ons de afgelopen dagen op zij moeten stemmen om De Groene Loper in de Witte de Withstraat gerealiseerd te krijgen. Uiteraard willen wij u geen stemadvies geven, maar we hebben wel  2 suggesties voor u: Dorrit de Jong (nr 9 van Groen Links) en Onika Pinkus (nr 14 van de PvdA).

De Jong betrokken als buitengewoon bestuurslid
De Jong was in haar periode in Stadsdeel West nauw betrokken bij het Witte de Withproject en Groen Links is een groot voorstander van het nieuwe ontwerp.

Pinkus zelf bewoner van Chassébuurt
Onika Pinkus is als bewoner van de Chassébuurt altijd al actief in de buurt en de PvdA heeft de aanpak van de Witte de Withstraat zelfs opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Please follow and like us:

Alternatief gevonden voor drempels Witte de Withstraat, plan herinrichting leeft nog steeds

De verwijderde drempel in de Witte de Withstraat wordt vervangen door tijdelijke wegversmallingen, waardoor auto’s moeten remmen om op elkaar te wachten. Ook wordt er nog volop gewerkt aan een volledige herinichting in 2019 of 2020. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst in Hotel Not Hotel, afgelopen maandag. Bij de bijeenkomst was ook verantwoordelijk bestuurder Fenna Ulichki aanwezig.
20170828_215247
De sessie was gepland door Stadsdeel West, nadat er vorige week onrust was ontstaan over de verwijderde drempel. Ook wilde men, naar aanleiding van vragen in de bestuursvergadering van 6 maart, duidelijkheid geven over de status van het eerder gemaakte ontwerp Groene Loper, die de Witte de Withstraat veiliger en groener moet maken.

Overlast door trilling
De tijdelijke drempels, die eind vorig jaar werden geplaatst,  leiden tot overlast bij bewoners in de vorm van trillingen in de woning. Het aantal mensen met klachten was gering, maar de trillingen waren dusdanig ernstig dat er schade aan de panden kan ontstaan. Dat komt door oude infrastructuur onder het wegdek, die de trillingen naar 1 specifieke plek kanaliseren.  Hierdoor was Stadsdeel West genoodzaakt de drempel aan de noordkant te verwijderen. De kans dat deze trillingen bij een permanente drempel op zou treden is gering, omdat die grondiger worden geplaatst. Dat is echter nu niet mogelijk, omdat dit een kostbare aanpassing is.

Wegversmallingen
Daarom is er maandag overlegd over een alternatief. Dat lijkt te zijn gevonden in de vorm van wegversmallingen op de rijbaan, waar auto’s omheen moeten rijden. Zo moet op elkaar worden gewacht.  Zie hiervoor de tekening.
wegversmallingA7
Er zal in eerste instantie een test worden gedaan met deze oplossing, die zal 1 tot 3 maanden duren.  In die periode wordt gebruik gemaakt van goedkope reflecterende borden. Indien deze oplossing blijkt te werken, zullen de borden worden vervangen door sierobjecten, zoals bijvoorbeeld groenplekken. De reflectiehekken zullen naar verwachting binnen enkele weken kunnen worden geplaatst.

Volledige herinrichting
Verder bleek tijdens het overleg dat het ‘rainproof fietsstraat’ ontwerp voor de volledige herinrichting van de Witte de Withstraat onlangs is ingediend bij de burgermeester en wethouders. Voor 2018 is dit niet gehonoreerd, maar staat nog wel op de agenda voor 2019/2020. Het Stadsdeel werkt momenteel aan het finaliseren van het ontwerp van de bewoners, zodat het na de zomer geformaliseerd kan worden. Voor die tijd zal er een bewonersavond plaatsvinden met ruimte voor meedenken en inspraak.

Please follow and like us:

Drempel Witte de Withstraat weer verwijderd, racebaan terug

De drempel in het noordelijke deel van de Witte de Withstraat, ter hoogte van de Filips van Almondestraat, is gisteren weer verwijderd door het Stadsdeel. Dit is gedaan naar aanleiding van een klacht. 
20180314_180245
De locatie waar tot gisteren de drempel lag.
De drempel was afgelopen november geplaatst, nadat er een auto op de zijkant was beland door te hard rijden. 1 vrouw raakte hierbij ernstig gewond.
De drempel van het type ‘speedbump’, die doorgaans tijdelijk wordt gebruikt,  leidde tot trillingen in een woning wanneer er zwaar verkeer door de straat reed. De verwijderde drempel was de enige drempel in het noordelijke deel van de straat, tussen het plein en de Jan Evertsenstraat.
Het is nog niet bekend of en zo ja, wanneer er weer maatregelen worden genomen om de snelheid in dit deel van de straat te verlagen.

Please follow and like us:

D66 stelt vanavond vragen aan Groen Links over niet doorgaan plan Witte de Withstraat

Ilana Rooderkerk (D66) heeft vragen ingediend bij Groen Links bestuurder Fenna Ulichki over het niet doorgaan van het bewonersplan voor de Witte de Withstraat. Fenna Ulichki is verantwoordelijk bestuurder voor Verkeer en Openbare orde in Amsterdam West. De vragen worden (vanavond) behandeld in de Bestuursvergadering van 6 maart 2018.
SW
Algemeen Bestuur controleert Dagelijks Bestuur
Fenna Ulichki (Groen Links) is lid van het Dagelijks Bestuur (DB) in Amsterdam West, Ilana Rooderkerk (D66) is lid van het Algemeen Bestuur (AB).  Het Dagelijks Bestuur bestuurt het stadsdeel en het Algemeen Bestuur controleert de bestuurders. Vergelijkbaar met het Kabinet en de Tweede Kamer op landelijk niveau.
 
Betrokkenheid bij ontwerp
Rooderkerk is, samen met AB-leden Thomas Veenstra (PvdA) en Dorrit de Jong (Groen Links) nauw betrokken bij de vormgeving van het concept ontwerp voor de Witte de Withstraat.
 
 
 
 

Please follow and like us:

Stem van West-plan voor Witte de Withstraat gaat niet door

De Groene Loper, het bewonersplan om de Witte de Withstraat veliger en groener te maken, gaat niet door. Ook de eerder toegezegde 30KM zone komt er voorlopig niet. Dat blijkt uit overleg tussen bewoners en Stadsdeel West, afgelopen week.

 
Stem van West
Het plan werd in de herfst van 2017 ontworpen op verzoek van Groen Links Stadsdeelbestuurder Fenna Ulichki, nadat bewoners in juli 2017 de verkiezing op de Stem van West wonnen. Groen Links is in Stadsdeel West veranwoordelijk voor Verkeer en Openbare Ruimte.
Bewoners, Algemeen Bestuur-leden en medewerkers van het Stadsdeel werkten samen aan het plan en op 13 oktober werd het ontwerp aangeboden aan de Stadsdeelbestuurder. Binnen 2 weken werd het concept goedgekeurd, maar daarna werd het stil.
 
Andere keuzes
Hoewel het Stadsdeelbestuur nog niet inhoudelijk heeft gereageerd, bleek deze week uit overleg met de projectgroep dat het plan niet wordt uitgevoerd omdat er andere keuzes zijn gemaakt. Ook het GVB en de gemeente beperken zich tot het ombouwen van de oude haltes van tram 7.
 
Wat gebeurt er wel?

 • In 2018 worden de oude haltes van tram 7 verwijderd door het GVB. Hier worden parkeerplaatsen, fietsparkeerplekken en groene hagen geplaatst.
 • Ook komt er een ‘poortdrempel’ bij de ingang van de straat aan de Postjesweg.
 • Mogelijk wordt er nog 1 speedbump toegevoegd in het noordelijke stuk van de straat, tussen de Jan Evertsenstraat en het Witte de Withplein.

Dit gebeurt na de zomer van 2018.
 
Wat gebeurt er niet?

 • Invoering 30 km zone in Witte de Withstraat (voorlopig niet)
 • Plaatsing van permanente betonnen drempels.
 • Poortdrempel bij ingang van de straat bij Jan Evertsenstraat (komt er waarschijnlijk niet, discussie loopt nog).
 • Veiliger maken van stoep en fietspaden door verplaatsing van de vuilcontainers naar de oorpronkelijke plek (1 meter meer naar de weg).
 • Vervangen haagbeuken door een mix van bomen en groen, te plaatsen in bestaande boombakken. Plaatsing van ‘echte’ bomen is sowieso te duur, vanwege noodzakelijke aanpassingen aan het riool dat dan moet worden verplaatst. Dit riool loopt onder de boombakken.
 • Plaatsen groene hagen op verschillende plekken in de straat.

 
Beschikbaar: € 50.000
Wel is er bedrag van € 50.000 beschikbaar gemaakt voor kleinere verbeteringen. Het bedrag wordt in overleg met bewoners besteed. Er wordt in eerste instantie gekeken naar het alsnog uitvoeren van delen uit het oorspronkelijke plan die nu niet doorgaan (zie lijst hierboven). Hierover volgt binnenkort meer informatie, ook krijgen alle bewoners de mogelijkheid om mee te beslissen.
 
Nieuwe kans na 2018
Het totale plan, inclusief de 2e fase met daarin het rainproof ontwerp, wordt door Stadsdeel West wederom ingediend voor uitvoering na 2018. Maar over de mogelijke uitvoering kan niets worden gezegd.

Please follow and like us:

Straks alleen nog rechtsaf?

Stadsdeel West start met een onderzoek naar eenrichtingsverkeer in de Jan Evertsenstraat, richting de stad. Hierdoor ontstaat ruimte voor een tramhalte voor de Albert Heijn, maar wordt het per auto bereiken van bijvoorbeeld de Ring A10 vanuit de Witte de Withstraat lastiger.

Verkeersonderzoek

Komende week start de vervanging van brug over de Da Costagracht, op de De Clercqstraat. Hiervoor wordt het autoverkeer omgeleid over o.a. de Jan van Galenstraat. Dit gaat 7 maanden duren. Stadsdeel West gebruikt deze kans om te onderzoeken wat de effecten zijn van een permanente beperking van deze verkeersader met 2 maatregelen:

 

 

 • Eénrichting de stad uit, op de De Clercqstraat tussen de Bilderdijkstraat en de Willem de Zwijgerlaan
 • Eénrichting de stad in op de Jan Evertsenstraat, tussen de Admiralengracht en de Admiraal De Ruyterweg.

 

 

Dit betekent dat verkeer uit het centrum dat de stad uit rijdt over de Rozengracht en De Clercqstraat, straks moet afbuigen richting Jan van Galenstraat via de Willem de Zwijgerlaan of de Admiraal de Ruijterweg. Doorrijden naar de Jan Evertsenstraat en/of de Witte de Withstraat mag straks niet meer.

 

 

Andere route naar de A10

Bewoners uit de Witte de Withstraat die straks met de auto de stad uit willen, kunnen straks niet meer linksaf de Jan Evertsenstraat in. Rijden via de Admiralengracht is een optie, vanaf daar is linksaf slaan gewoon mogelijk. Wel wordt ook het inrijden van de Admiralengracht beperkt binnenkort. Een tweede alternatief is doorrijden naar S106, via het Surinameplein.

 

 

Past in beleid

De mogelijke aanpassingen passen in het beleid van Groen Links in Amsterdam West, om autogebruik te ontmoedigen en meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. Groen Links is verantwoordelijk voor de portefeuille Verkeer en Vervoer in Amsterdam West.

 

Please follow and like us:

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén