Month: June 2017 (Page 1 of 2)

Erfpacht: grondwaarde Witte de Withstraat op 21% gesteld

Deze week is het nieuwe erfpachtstelsel goedgekeurd. Het wordt voor huiseigenaren vanaf oktober mogelijk om erfpacht eeuwig af te kopen. 
Bordje
Witte de Withstraat
De gemeente Amsterdam heeft voor iedere straat vastgesteld hoe waardevol de grond is. Die waarde is afhankelijk van de locatie. In Zuid wordt over het algemeen bijvoorbeeld meer waarde aan de grond toegekend dan in Noord. Dit wordt de ‘Buurtstraatquote’ genoemd en die ligt altijd tussen de 5% en de 49% van de WOZ waarde. Voor de Witte de Withstraat is die op 21% gesteld (voor een klein deel op 22%). Dat is dus een redelijk gemiddeld bedrag. Stel, de WOZ waarde van je appartement in de WDW was in 2014 € 200.000. De BSQ is 21%, dus de waarde van de grond is € 42.000.
Kortingen 
Als je de erfpacht zou willen afkopen ontvang je nog een aantal kortingen. Zo wordt gekeken naar de WOZ waarde van 2014 en die is over het algemeen een stuk lager dan de huidige, krijg je 10% korting omdat erfpachtgrond minder waard is en ontvang je dan nog eens 25% korting om over te stappen.
Afkopen?
Je kunt vanaf oktober een voorstel aanvragen via het onilne Overstapportaal van de Gemeente Amsterdam, dat nu nog niet beschikbaar is.
 

Please follow and like us:

Tram 7 medio oktober uit Witte de Withstraat

Er verandert veel in de Witte de Withstraat in Amsterdam dit jaar. Dit is wat we weten:
Bordje 5

  • Het GVB heeft besloten tram 7 via een andere route te laten rijden, over de Hoofdweg en de Postjesweg. Dit betekent dat tram 7 niet meer door de Jan Eef en de WDW rijdt. Er komt een nieuwe halte bij op de hoek Postjesweg/Hoofdweg. Tram 7 gaat zijn nieuwe route rijden vanaf medio oktober 2017.
  • De sporen in de WDW hoeven niet te worden gebruikt als noodspoor of remiseroute. Ze kunnen permanent worden verwijderd. De DIVV (Dienst Infrasctructuur Verkeer en Vervoer) is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de  oude route.
  • De DIVV is voornemens dit op de goedkoopste manier te doen. Dit betekent: de sporen in de Witte de Withstraat opvullen met asfalt, de bovenleidingen verwijderen en de haltes ombouwen tot parkeerplaatsen. De DIVV is hierbij niet van plan om bewoners te betrekken. De DIVV valt rechtstreeks onder de Gemeente Amsterdam en niet onder Stadsdeel West, waar het wel de gewoonte is om bewoners bij dergelijke projecten te betrekken.
  • Een groep bewoners van de WDW ziet in het vertrek van de tram een kans op een kwaliteitsimpuls voor de WDW en heeft zelf een verbeterplan gemaakt. Door de massale steun van de buurt wordt dit voorstel besproken in het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West. Dit gebeurt op 4 juli om 19.30 uur in het Stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommerplein.
  • In het bewonersplan krijgt de WDW veel groen en verkeersdrempels. Experts van de gemeente en het stadsdeel zien hiervoor geen belemmeringen en zijn zelfs voorstander. De vraag is: kan er budget worden gevonden? Voor de vergroening liggen er mogelijkheden tot financiering in het Amsterdamse Herplantfonds.

 

Please follow and like us:

Herinrichting Witte de Withstraat 2010: bezuinigingen, ontwerpfouten en containersoap

Het doel van de herinriching van de Witte de Withstraat in 2010 was ‘het geven van een kwaliteitsimpuls en het vergroten van de verkeersveiligheid’, volgens de bewonersbrief van 28 april van dat jaar. 7 Jaar later weten we dat dat niet is gelukt.
 
HerinrichtingTijdens de uitvoering van het project ging er al veel mis. Zo bleek dat er in het ontwerp geen rekening was gehouden met toegang naar de fietspaden vanuit de zijstraten en werden de ondergrondse vuilcontainers op amateuristische wijze tot 2 keer toe uitgegraven en verplaatst. Dit haalde zelfs de landelijke pers. Als klap op de vuurpijl werd, zonder overleg met bewoners, bezuinigd op voorzieningen.
 
Druiven zuur
20170605_1800287 Jaar later zijn de druiven voor de bewoners zuur: de verkeersveiligheid is juist achteruit gegaan doordat auto’s vrij baan hebben in de straat en daardoor (nog) harder zijn gaan rijden. Op de smalle fietspaden is het minstens zo onveilig doordat er te weinig ruimte is voor fietsers en scooters samen, die ook nog eens om de slecht geplaatste containers moeten slingeren. Met als gevolg dat scooters fietsers inhalen over de (ook al smalle) stoep.
 
Kans op herstel
De herinichting heeft een ‘troosteloos’ straatbeeld opgeleverd, zo zeggen bewoners op De Stem Van West. Maar met het verdwijnen van de tram uit de straat ontstaat een kans om deze vergissingen te herstellen!
 

Please follow and like us:

Informatieavonden vertrek tram 7 uit Witte de Withstraat

De Gemeente Amsterdam organiseert 2 informatieavonden over de aanpassing van de route van tramlijn 7 en de werkzaamheden die daar bij horen.
Tram 7
Vanaf oktober rijdt tram 7 zijn nieuwe route en gaat dan niet meer door de Jan Eef en de WDW. De gemeente geeft uitleg hierover op 2 informatieavonden:
Dinsdag 11 juli van 17.00 uur tot 19.00 uur
Buurthuis Chassé, Chasséstraat 91 (tegenover Chassékerk)
Woensdag 12 juli van 17.00 uur tot 19.00 uur
Buurthuis de Tagerijn, Balboastraat 18 (aan Balboaplein)
 
Bezuiniging? Of toch…
Het GVB heeft tot nu toe steeds aangegeven dat de tramroute wordt aangepast om kosten te besparen op onderhoud aan de rails. De gemeente voert nu in haar uitnodigingsbrief aan dat de reden voor de nieuwe route is dat de tram te vaak wordt opgehouden in de Witte de Withstraat, omdat de tram de rijbaan met auto’s moet delen en auto’s niet kunnen uitwijken voor de tram.
 
Gevolg herindeling
Opvallend is dat het niet kunnen uitwijken van auto’s voor de tram het gevolg is van de herindeling die de gemeente zelf in 2010 heeft uitgevoerd. In de ‘oude’ straatinrichting ging het bijna 100 jaar goed…
 

google-site-verification: googleab77efdd125ba9d9.html
Please follow and like us:

Dienst Ruimtelijke Ordening: 'Gebruikte boomsoort Witte de Withstraat ongeschikt'

Bewoners van de WDW zijn niet te spreken over de ‘troosteloze’ beplanting in de straat, blijkt uit reacties op De Stem Van West. Wat vinden professionals van het groen in de Witte de Withstraat? WDW020 sprak met deskundigen van de Gemeente Amsterdam, team Ruimte en Duurzaamheid.  
bomen.jpg
Binnen de dienst Ruimtelijke Ordering van de Gemeente Amsterdam geldt de WDW als een voorbeeld voor hoe het NIET moet. De keuze voor de boomsoort wordt ‘onbegrijpelijk en ongelukkig’ genoemd. ‘De gebruikte haagbeuken zijn ongeschikt als laan- en straatboom. Daar hebben we slechte ervaringen mee in Amsterdam. In de WDW zijn ze ook nog eens in bakken geplaatst, waardoor je niet kunt verwachten dat de huidige beplanting ooit de omvang en uitstraling zal bereiken van volwaardige straatbomen.’
Grotere bomen meerwaarde voor leefbaarheid
De Dienst ziet goede mogelijkheden voor ‘herplanting’ in de WDW. ‘Grotere bomen zouden een grote meerwaarde kunnen betekenen voor de uitstralingen en de leefbaarheid van de Witte de Withtstraat. Natuurlijk moet je goed nadenken over de soort en de wijze van beplanting, om schade aan ondergrondse kabels en bestrating te voorkomen. Maar daar hebben we goede technieken voor tegenwoordig.’ De bomen op IJburg zijn daar een goed voorbeeld van. Door de gebruikte planttechniek met onder andere een zgn. wortelstraat en extra vruchtbare grond, groeien de bomen hard zónder dat de wortels schade aanbrengen.
Amsterdams Herplantfonds
Ook financieel ziet de dienst opties: Amsterdam kent door het ‘Kap mits herplant’ beleid een Herplantfonds dat kan worden ingezet bij dit soort projecten. Het fonds kan een bijdrage in de financiering leveren voor de aanschaf, het plaatsen, de garantie en de nazorg van nieuwe bomen. Ook behoort een bijdrage in het aanleggen van een wortelstraat tot de mogelijkheden. De belangrijkste voorwaarde voor een bijdrage uit het fonds is dat er dikkere, grotere bomen terugkomen dan nu het geval is.

Please follow and like us:

Fenna Ulichki (Stadsdeelbestuur West): 'Prio maken van vergroening Witte de Withstraat'

Mevrouw Fenna Ulichki (Groen Links) is een van de 3 leden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Verkeer & Vervoer en Openbare Ruimte & Groen en daarmee dé persoon om te spreken over ons bewonersinitiatief voor de Witte de Withstraat!
Fenna ReneMevrouw Ulichki is direct enthousiast als zij in de pauze van de bestuursvergadering over ons bewonersplan hoort en de afspraak in haar drukke agenda is snel gemaakt. Ondernemer Bruno Bont (Hotel Not Hotel) en bewoner René Kamerling van WDW 020 melden zich op het Stadsdeelkantoor en verkeerskundige Eelco Langerijs schuift ook aan.
Mevrouw Ulichki kent de onveilige verkeerssituaties in de Witte de Withstraat persoonlijk: ‘Toen ik net begon in Stadsdeel West in 2014, was ik toevallig in de buurt toen het ongeluk op het zebrapad gebeurde. Heel erg naar. Ik heb direct navraag gedaan wat we daar aan konden doen, maar door de tram in de straat waren de mogelijkheden beperkt. Nu verandert dat en moeten we dus zeker onderzoeken hoe het verkeer in de straat veiliger kan worden!’
Als groenliefhebber is mevrouw Ulicki niet zo’n fan van het huidige straatbeeld van de Witte de Withstraat. ‘Het is wel erg ‘stenig’.  Weinig groen en weinig ademruimte. Op andere plekken in het stadsdeel hebben we hele mooie projecten gedaan, waarbij bewoners participeerden in de plannen en de uitvoering. Denk aan vergroening, meer ruimte voor fietsen en kunst. Dat zou ik ook graag met de Witte de Withstraat willen doen. Daar wil ik een prioriteit van maken, maar de bewoners moeten zelf met de ideeën komen.’
Als vervolgstap gaan we kijken of er een werkgroep kan worden gevormd met experts van het stadsdeel en bewoners en ondernemers uit de straat. Om te starten zullen Bruno Bont en Rene Kamerling participeren.
Aan het einde van het gesprek slaat de inspiratie toe en vliegen de mooie, creatieve ideeën over tafel. De ogen van mevrouw Ulichki beginnen te glinsteren: ‘je kunt er ècht iets moois van maken, van die Witte de With!’

Please follow and like us:

'Herinrichting Witte de Withstraat moet nú gebeuren, of je moet 15 jaar wachten'

Frank Bakker is gebiedsmakelaar van de Chassébuurt bij Stadsdeel West. Op het zonnige terras van Nelis West spraken we met Frank over de plannen voor de Witte de Withstraat als tramlijn 7 verdwijnt, eind dit jaar.
Frank Bakker
Frank is enthousiast over het idee voor De Groene Loper op De Stem Van West, maar ziet ook dat het nog zeker geen gelopen race is. ‘In de projectgroep is alleen de rails dichtsmeren, plus het weghalen van de haltes en de bovenleidingen begroot. Mogelijk ook wat geld voor bomen en het maken van een 30km straat. Maar daarnaast zijn er heel veel mogelijkheden om de straat groener en aantrekkelijker te maken, waar nu nog geen geld voor gevonden is. Gebeurt het nu niet, dan moet je waarschijnlijk 15 jaar wachten op een nieuwe herinrichting’.
Frank hoort de ontevredenheid over de straat al langer van bewoners: ‘De huidige inrichting van de Witte de Withstraat biedt volgens veel bewoners te weinig leefruimte. Het zou mooi zijn als uiteindelijk het vrije fietspad verdwijnt en zodoende meer ruimte ontstaat voor voetgangers en groen. Dat betekent dus fietsers naar de rijbaan, maar dan wel veilig. Maximaal 30 km per uur en drempels, een zogenaamde fietsstraat. Dat is voor de bewoners het fijnst’
Redenen om het niet te doen ziet hij niet: ‘in feite is iedereen die ik spreek voor dit plan,  het is bijvoorbeeld ook geen noodzakelijke route voor hulpdiensten, zoals mensen wel eens denken. De 30 kilometer zone lijkt sowieso haalbaar, maar je kunt de straat echt een kwaliteitsinpuls geven als de tram weg is èn de rail ook echt wordt weggehaald. Denk bijvoorbeeld ook aan vergroening.
Frank maakt zich wel zorgen over de leefbaarheid in de Chassébuurt als de tram verdwijnt, met name voor ouderen en minder validen. ‘Geen tram is voor sommige mensen een probleem. Het zou mooi zijn als we naast vergroening en betere verkeersveiligheid ook een alternatief kunnen bedenken waarmee we deze mensen hun mobiliteit behouden. Het is een kwestie van budget vinden. Het zou toch moeten lukken met alle partijen, èn de bewoners!’
 
 
 

Please follow and like us:

De Stem Van West

De tram verdwijnt na bijna 100 jaar uit de Witte de Withstraat. Vervelend, maar ook een kans op een veilige en groene leefstraat. Stem ook op ons bewonersidee op De Stem Van West!

20170528_075600

De Witte de Withstraat in Amsterdam is jarenlang niet meer geweest dan een verbinding tussen de Jan Eef en de Kinkerstraat, waar je zo snel mogelijk doorheen wilde zijn. Ooit zelfs verkozen tot de lelijkste straat van Amsterdam. Maar dat is allang niet meer! Hippe vintage winkels en leuke horeca laten de straat bruisen!
Maar… auto’s rijden er hard en er mist ‘echt’ groen. Verkeersdrempels zijn niet mogelijk doordat de tram door de straat rijdt en daardoor is het ook niet mogelijk ‘echte’ bomen te plaatsen.
En laat daar nu net verandering in komen binnenkort… de tram verdwijnt uit de Witte de Withstraat! Werkzaamheden starten binnenkort om de haltes, rails en bovenleiding te verwijderen. Een perfecte kans om de straat een kwaliteitsimpuls te geven!
Maak van de Witte de Withstraat een veilige leefstraat en geef de Chassébuurt een Groene Loper!
  • Maximale snelheid terug naar 30 km per uur, scooters naar de rijbaan
  • Rechte fietspaden, geen slingers meer bij de ondergrondse containers ivm in de weg hangende bovenleidingen
  • Verkeersdrempels en meer zebrapaden voor schooljeugd
  • Fietsparkeerplekken erbij op de tramhaltes
  • Echte, dikke bomen, te financieren uit het Amsterdamse Herplantfonds
Please follow and like us:

Bewoners maken artist impressions van een groene en veilige Witte de Withstraat

Een groep bewoners van de Witte de Withstraat wacht de voorstellen van het GVB en Stadsdeel West niet af en is zelf aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp. Centraal in het ontwerp staan de bewoners zelf: de straat wordt groener, veiliger en daarmee wordt de leefbaarheid vergroot.
Er zijn 2 varinaten uitgewerkt: Variant A met vrijwillige fietspaden, wat inhoudt dat scooters de rijbaan gebruiken en Variant B zonder fietspaden, waarbij voetgangers de vrije ruimte hebben en alle andere verkeersdeelnemers de rijbaan delen.
Variant A
Artist impression met fietspaden
Variant B
Artist impression met brede stoepen
 

Please follow and like us:

De Groene Loper in de media

Het bewonersplan om van de Witte de Withstraat De Groene Loper naar de Chassébuurt te maken is in Amsterdam niet onopgemerkt gebleven. Nadat in 3 dagen tijd al 300 stemmen voor het plan waren uitgebracht, berichtte achtereenvolgens De Westkrant, Het Parool en AT5 over het initiatief.
Media

Please follow and like us:

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén