Frank Bakker is gebiedsmakelaar van de Chassébuurt bij Stadsdeel West. Op het zonnige terras van Nelis West spraken we met Frank over de plannen voor de Witte de Withstraat als tramlijn 7 verdwijnt, eind dit jaar.
Frank Bakker
Frank is enthousiast over het idee voor De Groene Loper op De Stem Van West, maar ziet ook dat het nog zeker geen gelopen race is. ‘In de projectgroep is alleen de rails dichtsmeren, plus het weghalen van de haltes en de bovenleidingen begroot. Mogelijk ook wat geld voor bomen en het maken van een 30km straat. Maar daarnaast zijn er heel veel mogelijkheden om de straat groener en aantrekkelijker te maken, waar nu nog geen geld voor gevonden is. Gebeurt het nu niet, dan moet je waarschijnlijk 15 jaar wachten op een nieuwe herinrichting’.
Frank hoort de ontevredenheid over de straat al langer van bewoners: ‘De huidige inrichting van de Witte de Withstraat biedt volgens veel bewoners te weinig leefruimte. Het zou mooi zijn als uiteindelijk het vrije fietspad verdwijnt en zodoende meer ruimte ontstaat voor voetgangers en groen. Dat betekent dus fietsers naar de rijbaan, maar dan wel veilig. Maximaal 30 km per uur en drempels, een zogenaamde fietsstraat. Dat is voor de bewoners het fijnst’
Redenen om het niet te doen ziet hij niet: ‘in feite is iedereen die ik spreek voor dit plan,  het is bijvoorbeeld ook geen noodzakelijke route voor hulpdiensten, zoals mensen wel eens denken. De 30 kilometer zone lijkt sowieso haalbaar, maar je kunt de straat echt een kwaliteitsinpuls geven als de tram weg is èn de rail ook echt wordt weggehaald. Denk bijvoorbeeld ook aan vergroening.
Frank maakt zich wel zorgen over de leefbaarheid in de Chassébuurt als de tram verdwijnt, met name voor ouderen en minder validen. ‘Geen tram is voor sommige mensen een probleem. Het zou mooi zijn als we naast vergroening en betere verkeersveiligheid ook een alternatief kunnen bedenken waarmee we deze mensen hun mobiliteit behouden. Het is een kwestie van budget vinden. Het zou toch moeten lukken met alle partijen, èn de bewoners!’
 
 
 

Please follow and like us: