Mevrouw Fenna Ulichki (Groen Links) is een van de 3 leden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Verkeer & Vervoer en Openbare Ruimte & Groen en daarmee dé persoon om te spreken over ons bewonersinitiatief voor de Witte de Withstraat!
Fenna ReneMevrouw Ulichki is direct enthousiast als zij in de pauze van de bestuursvergadering over ons bewonersplan hoort en de afspraak in haar drukke agenda is snel gemaakt. Ondernemer Bruno Bont (Hotel Not Hotel) en bewoner René Kamerling van WDW 020 melden zich op het Stadsdeelkantoor en verkeerskundige Eelco Langerijs schuift ook aan.
Mevrouw Ulichki kent de onveilige verkeerssituaties in de Witte de Withstraat persoonlijk: ‘Toen ik net begon in Stadsdeel West in 2014, was ik toevallig in de buurt toen het ongeluk op het zebrapad gebeurde. Heel erg naar. Ik heb direct navraag gedaan wat we daar aan konden doen, maar door de tram in de straat waren de mogelijkheden beperkt. Nu verandert dat en moeten we dus zeker onderzoeken hoe het verkeer in de straat veiliger kan worden!’
Als groenliefhebber is mevrouw Ulicki niet zo’n fan van het huidige straatbeeld van de Witte de Withstraat. ‘Het is wel erg ‘stenig’.  Weinig groen en weinig ademruimte. Op andere plekken in het stadsdeel hebben we hele mooie projecten gedaan, waarbij bewoners participeerden in de plannen en de uitvoering. Denk aan vergroening, meer ruimte voor fietsen en kunst. Dat zou ik ook graag met de Witte de Withstraat willen doen. Daar wil ik een prioriteit van maken, maar de bewoners moeten zelf met de ideeën komen.’
Als vervolgstap gaan we kijken of er een werkgroep kan worden gevormd met experts van het stadsdeel en bewoners en ondernemers uit de straat. Om te starten zullen Bruno Bont en Rene Kamerling participeren.
Aan het einde van het gesprek slaat de inspiratie toe en vliegen de mooie, creatieve ideeën over tafel. De ogen van mevrouw Ulichki beginnen te glinsteren: ‘je kunt er ècht iets moois van maken, van die Witte de With!’

Please follow and like us: