Bewoners van de WDW zijn niet te spreken over de ‘troosteloze’ beplanting in de straat, blijkt uit reacties op De Stem Van West. Wat vinden professionals van het groen in de Witte de Withstraat? WDW020 sprak met deskundigen van de Gemeente Amsterdam, team Ruimte en Duurzaamheid.  
bomen.jpg
Binnen de dienst Ruimtelijke Ordering van de Gemeente Amsterdam geldt de WDW als een voorbeeld voor hoe het NIET moet. De keuze voor de boomsoort wordt ‘onbegrijpelijk en ongelukkig’ genoemd. ‘De gebruikte haagbeuken zijn ongeschikt als laan- en straatboom. Daar hebben we slechte ervaringen mee in Amsterdam. In de WDW zijn ze ook nog eens in bakken geplaatst, waardoor je niet kunt verwachten dat de huidige beplanting ooit de omvang en uitstraling zal bereiken van volwaardige straatbomen.’
Grotere bomen meerwaarde voor leefbaarheid
De Dienst ziet goede mogelijkheden voor ‘herplanting’ in de WDW. ‘Grotere bomen zouden een grote meerwaarde kunnen betekenen voor de uitstralingen en de leefbaarheid van de Witte de Withtstraat. Natuurlijk moet je goed nadenken over de soort en de wijze van beplanting, om schade aan ondergrondse kabels en bestrating te voorkomen. Maar daar hebben we goede technieken voor tegenwoordig.’ De bomen op IJburg zijn daar een goed voorbeeld van. Door de gebruikte planttechniek met onder andere een zgn. wortelstraat en extra vruchtbare grond, groeien de bomen hard zónder dat de wortels schade aanbrengen.
Amsterdams Herplantfonds
Ook financieel ziet de dienst opties: Amsterdam kent door het ‘Kap mits herplant’ beleid een Herplantfonds dat kan worden ingezet bij dit soort projecten. Het fonds kan een bijdrage in de financiering leveren voor de aanschaf, het plaatsen, de garantie en de nazorg van nieuwe bomen. Ook behoort een bijdrage in het aanleggen van een wortelstraat tot de mogelijkheden. De belangrijkste voorwaarde voor een bijdrage uit het fonds is dat er dikkere, grotere bomen terugkomen dan nu het geval is.

Please follow and like us: