Er verandert veel in de Witte de Withstraat in Amsterdam dit jaar. Dit is wat we weten:
Bordje 5

  • Het GVB heeft besloten tram 7 via een andere route te laten rijden, over de Hoofdweg en de Postjesweg. Dit betekent dat tram 7 niet meer door de Jan Eef en de WDW rijdt. Er komt een nieuwe halte bij op de hoek Postjesweg/Hoofdweg. Tram 7 gaat zijn nieuwe route rijden vanaf medio oktober 2017.
  • De sporen in de WDW hoeven niet te worden gebruikt als noodspoor of remiseroute. Ze kunnen permanent worden verwijderd. De DIVV (Dienst Infrasctructuur Verkeer en Vervoer) is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de  oude route.
  • De DIVV is voornemens dit op de goedkoopste manier te doen. Dit betekent: de sporen in de Witte de Withstraat opvullen met asfalt, de bovenleidingen verwijderen en de haltes ombouwen tot parkeerplaatsen. De DIVV is hierbij niet van plan om bewoners te betrekken. De DIVV valt rechtstreeks onder de Gemeente Amsterdam en niet onder Stadsdeel West, waar het wel de gewoonte is om bewoners bij dergelijke projecten te betrekken.
  • Een groep bewoners van de WDW ziet in het vertrek van de tram een kans op een kwaliteitsimpuls voor de WDW en heeft zelf een verbeterplan gemaakt. Door de massale steun van de buurt wordt dit voorstel besproken in het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West. Dit gebeurt op 4 juli om 19.30 uur in het Stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommerplein.
  • In het bewonersplan krijgt de WDW veel groen en verkeersdrempels. Experts van de gemeente en het stadsdeel zien hiervoor geen belemmeringen en zijn zelfs voorstander. De vraag is: kan er budget worden gevonden? Voor de vergroening liggen er mogelijkheden tot financiering in het Amsterdamse Herplantfonds.

 

Please follow and like us: