Month: July 2017

Oproep: Denk mee over de vernieuwing van de Witte de Withstraat!

Het plan ‘Maak van de Witte de Withstraat De Groene Loper naar de Chassébuurt’ kreeg bijna 700 stemmen op de Stem Van West. En daarmee was  Stadsdeel West ook overtuigd: dit moeten we gaan doen!
header-company-creative-session
Werkgroep
Er start eind augustus een werkgroep met daarin 10 bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden van de Witte de Withstraat. Specialisten van Stadsdeel West helpen ook mee.  De bijeenkomsten  vinden ‘s avonds plaats in het Stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommerplein.
 
Vertrekpunt, geen eindpunt
Het voorstel op de Stem van West is het vertrekpunt voor het ontwerp. Dit is:

  • Maximale snelheid terug naar 30 km per uur, scooters naar de rijbaan
  • Rechte fietspaden, geen slingers meer bij de ondergrondse containers ivm in de weg hangende bovenleidingen
  • Verkeersdrempels en meer zebrapaden voor schooljeugd
  • Fietsparkeerplekken erbij op de tramhaltes
  • Echte, dikke bomen, te financieren uit het Amsterdamse Herplantfonds

Maar het vertrekpunt is geen eindpunt. Met de werkgroep gaan we brainstormen, discussieren en inspireren.  Uiteindelijk maakt de ontwerper van Stadsdeel West één of enkele ontwerpen, die worden gepresenteerd aan de Wethouder die er uiteindelijk budget voor moet vrijmaken.
 
Diverse denktank
We zullen een ‘brede werkgroep’ samenstellen die bestaat vertegenwoordigers met verschillende achtergronden. Jong, oud, ondernemer, bewoner, etc.

Please follow and like us:

Eerste budget vergroening Witte de Withstraat gevonden

Vanavond debatteerde het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West over de verdeling van een financiele meevaller. Op voorstel van Dorrit de Jong en Bernadette Vieverich van Groen Links wordt hiervan € 10.000 toegewezen aan de vergroening van de Witte de Withstraat.
Artist impression met fietspaden
Support van Algemeen Bestuur
Het voorstel van Groen Links werd gesteund door de fracties van D66, PvdA, VVD, de SP en de Piratenpartij. Het bedrag moet vooral worden gezien als een blijk van support van het Algemeen Bestuur en een stimulans voor de initiatiefnemers van De Groene Loper om de schouders er onder te zetten. Enthousiasme moet worden beloond vindt het Algemeen Bestuur en zij hoopt dat dit eerste bedrag de start is van een veilige en  groene Witte de Withstraat.
Dit jaar nog besteden
Er is wel 1 uitdaging: het geld moet dit jaar nog worden besteed, terwijl de projectwerkzaamheden in de Witte de Withstraat pas in 2018 starten. Het is nu aan de initiatiefnemers van De Groene loper om met een voorstel voor besteding van het geld te komen. Zij hebben al aangegeven hiervoor in gesprek te gaan met de Amsterdamse Bomenconsulent, Hans Kaljee en vervolgens een voorstel voor te leggen aan de bewoners.

Please follow and like us:

Stadsdeel West en bewoners starten werkgroep voor aanpakken Witte de Withstraat

Bewoners en ondernemers uit de Witte de Withstraat slaan de handen ineen met Stadsdeel West om de Witte de Withstraat aan te pakken.
172
Dat hebben Fenna Ulichki, portefeuillehouder Openbare Ruimte in Stadsdeel West en René Kamerling, initiatiefnemer van plan De Groene Loper vandaag besloten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders.
 
Brede werkgroep
Er wordt zo snel mogelijk een brede werkgroep ingericht die gaat werken aan één of enkele ontwerpen voor de straat. De groep zal bestaan uit bewoners en ondernemers uit de WDW, aangevuld met deskundigen van Stadsdeel West,  de Gemeente Amsterdam en andere belanghebbenden zoals Onbeperkt West. Doel van het nieuwe ontwerp zal zijn om de leefbaarheid te vergroten, de straat verkeersveiliger te maken en de straat te vergroenen. Een 30 km zone ligt voor de hand.
 
Volledige herinrichting niet op korte termijn
Wel is duidelijk dat een volledige herinirichting op korte termijn lastig haalbaar zal zijn. Maar dat betekent zeker niet dat er niets mogelijk is. Er zijn allerlei oplossingen denkbaar om de straat aan te pakken, zonder dat een compleet nieuwe inrichting noodzakelijk is. Denk aan het toevoegen van kunst, meer groen in de straat en verkeersdrempels.
 
Dit najaar meer duidelijkheid
Als de ontwerpen gereed zijn, zullen het Stadsdeelbestuur en de bewoners van de WDW hun plannen samen presenteren in de Stopera om de plannen gerealiseerd te krijgen. Naar verwachting zal dat in het najaar zijn.
 
 

Please follow and like us:

Kruispunt Witte de Withstraat en Postjesweg wordt veiliger

Als tram 7 niet meer door de Witte de Withstraat rijdt, wordt het drukke kruispunt van de Witte de Withstraat met de Postjesweg grondig aangepakt en veiliger gemaakt.
20170711_202315
Verkeersstromen worden vereenvoudigd
Omdat de tramhaltes op de Postjesweg te kort zijn, zullen deze worden verlengd in de richting van de Admiralengracht. Daardoor zal het verkeer op de Postjesweg dat de stad in rijdt, niet meer de Admiralengracht op kunnen rijden. Ook wordt er tussen de Kinkerbrug en de Witte de Withstraat een soort middenberm aangelegd waardoor afslaan naar de Baarsjesweg onmogelijk wordt voor verkeer dat de stad in rijdt. Daarnaast wordt er een drempel gemaakt aan het begin van de Witte de Withstraat.
Door deze maatregelen wordt het aantal verkeersstromen vereenvoudigd en wordt het kruispunt veel overzichtelijker. Hierdoor worden de stoplichten overbodig en die zullen dan ook verdwijnen.
Voorsorteren op 30km zone in WDW
Met deze maatregelen sorteert de projectgroep ook voor op een eventuele 30 KM zone in de Witte de Withstraat. Het besluit hierover is echter nog niet genomen, mogelijk wordt dat dit najaar genomen door het Stadsdeelbestuur. Binnen het bestuur bestaat hier breed draagvlak voor.

Please follow and like us:

Stadsdeelbestuur onderzoekt kwaliteitsimpuls Witte de Withstraat

Gisteravond spraken bewoners en ondernemers uit de Witte de Withstraat samen het Stadsdeelbestuur toe over hun idee voor een groene en veilige Witte de Withstraat.
2017-07-05 21_57_07-Stadsdeel West op Twitter_ _Bewoners vertellen over idee Groene Loper van Witte
Eind dit jaar verdwijnt de tram uit de WDW en zowel bewoners als ondernemers zien daarin een gouden kans om de straat te veranderen in een echt leefstraat. Door hun idee op de Stem van West te plaatsen en flink campagne te voeren, verzamelden zij massale steun van bewoners uit de Chassébuurt. Dit leidde ertoe dat het Stadsdeelbesuur gisteravond zo’n 3 kwartier de tijd nam om het idee te bespreken.
 
Breed draagvlak
Tijdens de bespreking bleek dat alle fracties warm voorstander zijn van het voorstel. Ook is het bestuur verrast door het enthousiasme dat de afgelopen weken in de WDW is ontstaan. Tijdens de bespreking bruiste de energie door de zaal tussen bewoners, ondernemers en bestuurders om van de straat iets moois te maken.
 
Voor zomerreces update
Portefeuillehoudster Fenna Ulichki heeft toegezegd snel te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, in overleg met de bewoners en de ondernemers. Hierbij wordt gekeken naar wat er op korte termijn mogelijk is bij de aanstaande aanpassingen en wat op langere termijn kan worden gerealiseerd. Hiertoe is een vervolgafspraak gepland met de reeds gestarte projectgroep die de aanpassingen aan de straat zal aanpassen. Mevrouw Ulichki zal hiervoor nog voor het zomerreces (18 juli) een update geven aan het Algemeen bestuur.
 
Planning: werkzaamheden voorjaar 2018
Zoals het er nu uit ziet zullen de werkzaamheden in de Witte de Withstraat in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. Bewoners en ondernemers hebben hun zorgen uitgesproken over verdere achteruitgang van de verkeersveiligheid in oktober, als de tram uit de straat verdwijnt. Auto’s krijgen dan nog meer ruimte om hard te rijden. Graag zouden bewoners per direct snelheidsbeperkende maatregelen. Het Stadsdeel neemt dit in overweging.
 

Please follow and like us:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén