Gisteravond spraken bewoners en ondernemers uit de Witte de Withstraat samen het Stadsdeelbestuur toe over hun idee voor een groene en veilige Witte de Withstraat.
2017-07-05 21_57_07-Stadsdeel West op Twitter_ _Bewoners vertellen over idee Groene Loper van Witte
Eind dit jaar verdwijnt de tram uit de WDW en zowel bewoners als ondernemers zien daarin een gouden kans om de straat te veranderen in een echt leefstraat. Door hun idee op de Stem van West te plaatsen en flink campagne te voeren, verzamelden zij massale steun van bewoners uit de Chassébuurt. Dit leidde ertoe dat het Stadsdeelbesuur gisteravond zo’n 3 kwartier de tijd nam om het idee te bespreken.
 
Breed draagvlak
Tijdens de bespreking bleek dat alle fracties warm voorstander zijn van het voorstel. Ook is het bestuur verrast door het enthousiasme dat de afgelopen weken in de WDW is ontstaan. Tijdens de bespreking bruiste de energie door de zaal tussen bewoners, ondernemers en bestuurders om van de straat iets moois te maken.
 
Voor zomerreces update
Portefeuillehoudster Fenna Ulichki heeft toegezegd snel te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, in overleg met de bewoners en de ondernemers. Hierbij wordt gekeken naar wat er op korte termijn mogelijk is bij de aanstaande aanpassingen en wat op langere termijn kan worden gerealiseerd. Hiertoe is een vervolgafspraak gepland met de reeds gestarte projectgroep die de aanpassingen aan de straat zal aanpassen. Mevrouw Ulichki zal hiervoor nog voor het zomerreces (18 juli) een update geven aan het Algemeen bestuur.
 
Planning: werkzaamheden voorjaar 2018
Zoals het er nu uit ziet zullen de werkzaamheden in de Witte de Withstraat in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. Bewoners en ondernemers hebben hun zorgen uitgesproken over verdere achteruitgang van de verkeersveiligheid in oktober, als de tram uit de straat verdwijnt. Auto’s krijgen dan nog meer ruimte om hard te rijden. Graag zouden bewoners per direct snelheidsbeperkende maatregelen. Het Stadsdeel neemt dit in overweging.
 

Please follow and like us: