Bewoners en ondernemers uit de Witte de Withstraat slaan de handen ineen met Stadsdeel West om de Witte de Withstraat aan te pakken.
172
Dat hebben Fenna Ulichki, portefeuillehouder Openbare Ruimte in Stadsdeel West en René Kamerling, initiatiefnemer van plan De Groene Loper vandaag besloten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders.
 
Brede werkgroep
Er wordt zo snel mogelijk een brede werkgroep ingericht die gaat werken aan één of enkele ontwerpen voor de straat. De groep zal bestaan uit bewoners en ondernemers uit de WDW, aangevuld met deskundigen van Stadsdeel West,  de Gemeente Amsterdam en andere belanghebbenden zoals Onbeperkt West. Doel van het nieuwe ontwerp zal zijn om de leefbaarheid te vergroten, de straat verkeersveiliger te maken en de straat te vergroenen. Een 30 km zone ligt voor de hand.
 
Volledige herinrichting niet op korte termijn
Wel is duidelijk dat een volledige herinirichting op korte termijn lastig haalbaar zal zijn. Maar dat betekent zeker niet dat er niets mogelijk is. Er zijn allerlei oplossingen denkbaar om de straat aan te pakken, zonder dat een compleet nieuwe inrichting noodzakelijk is. Denk aan het toevoegen van kunst, meer groen in de straat en verkeersdrempels.
 
Dit najaar meer duidelijkheid
Als de ontwerpen gereed zijn, zullen het Stadsdeelbestuur en de bewoners van de WDW hun plannen samen presenteren in de Stopera om de plannen gerealiseerd te krijgen. Naar verwachting zal dat in het najaar zijn.
 
 

Please follow and like us: