Gisteravond werken bewoners en ondernemers samen met deskundigen van Stadsdeel West aan een nieuw ontwerp voor een veiligere en groene Witte de Withstraat, als Tram 7 verdwijnt. Ook sloten andere belanghebbenden van Onbeperkt West, de VU en het Ingenieursburo van de Gemeente Amsterdam aan.
20170828_215247
In de inspirerende lobby van Hotel Not Hotel troffen de 15 belanghebbenden elkaar voor een creatieve cocreatie. Een grote opkomst, want een kans om de Witte de Withstraat te kunnen vernieuwen spreekt bij velen tot de verbeelding.
We zijn gestart met het delen van de Pains, Gains en To Do’s in een ideale straat, een goede methode om de verschillende behoeftes en belangen te verzamelen. En na een rondje te hebben gedaan waarin iedereen zijn of haar ideeen kon delen, zijn we in 2 groepen aan de slag gegaan. De eerste groep ging aan de slag met een variant ‘met fietspad’, die op de Stem van West heeft gestaan, de andere groep met een variant ‘zonder fietspad’,  een zgn. fietsstraat met extra brede stoep.
 
Beide groepen 20170828_220228discussieerden over de ideale straat en tekenden die in op de plattegrond. Hierbij zijn onder andere besproken:
 
 

 • Maximale snelheid 30 KM per uur, met inritdrempels bij de kruisingen met de Postjesweg en de Jan Evertsenstraat. Tevens drempels ter hoogte van de zijstraten en een extra op het lange stuk tussen het Witte de Withplein en Kevin Bacon. Zebrapaden op de drempels.
 • Verplaatsing van enkele parkeerplekken, waardoor groen meer kan worden geclusterd.
 • Het Witte de Withplein ‘rond maken’, waarbij de Witte de Withstraat het plein doorkruist op een verhoging. Zo ontstaat een fijne, open verblijfsplaats.
 • Plaatsing van extra fietsparkeerplekken bij de oude haltes, zodat de stoep leger wordt.
 • Meer ruimte voor voetgangers voor café Het Stoplicht, dat kettinkje is niet populair.
 • Grotere bomen en/of meer groen. Als die in de bakken moeten, dan liever grotere bakken zodat de bomen goed groeien. En: zitjes op de plantenbakken. Ook is het idee van pergola’s met klimop langs de hele straat langsgeweest.
 • Verbreding stoepen bij de vuilcontainers, door de containers meer naar de rijweg te plaatsen.
 • ‘Streetprint’ in het asfalt, waardoor de straat een klinkerweg lijkt, om de straat meer het karakter van een leefstraat te geven.
 • Plaatsing van lantaarnpalen in plaats van hanglampen.
 • Mogelijkheden om kosten te besparen. Zo is er o.a. gesproken over het gebruik van ‘tweedehands’ straatklinkers, een goedkope en duurzame oplossing. Zo kan mogelijk ook sierbestrating worden gebruikt.
 • Mogelijkheid om per direct de snelheid te beperken met tijdelijke maatregelen als de tram verdwijnt (na 10 oktober). De angst bestaat dat auto’s dan nog meer ruimte krijgen en nóg harder gaan rijden.

 
20170828_215152Daarna zijn beide ‘ontwerpen’ gepresenteerd aan de aanwezige AB leden en de ontwerper van Stadsdeel West. De komende 2 weken werkt de ontwerpafdeling van Stadsdeel West aan 2 designs, op basis van alle ideeen. Ook wordt een kosteninschatting per aanpassing gemaakt. Daarna worden de ontwerpen nogmaals besproken en zullen de 2 varianten op www.wdw020.nl worden geplaatst, zodat iedereen er op reageren. Uiteindelijk zal één design worden gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur, met de bijbehorende budgetaanvraag. Wordt vervolgd!
 
 
 
 

Please follow and like us: