Month: October 2017

Concept ontwerp Witte de Withstraat goedgekeurd

Afgelopen vrijdag berichtten we al dat de concept ontwerpen voor de Witte de Withstraat waren ingeleverd bij het Stadsdeelbestuur. En vandaag al is er goedkeuring aan de concepten gegeven!
SW
Dat dit een wel heel bijzonder proces is, werd nog eens benadrukt door bestuurder Fenna Ulichki tijdens een expert meeting op het Stadsdeelkantoor. Normaal gesproken neemt het Stadsdeel het initiatief voor herinrichting van een straat en dat gebeurt volgens strak ingerichte processen. Uiteraard hebben bewoners altijd inspraak, maar door de Stem Van West worden de rollen omgedraaid: bewoners zitten aan de knoppen en leggen hun keuzes voor aan het Stadsdeel. Ambtenaren en politici ondersteunen waar nodig. Voor velen is dat even wennen, maar dat het een nieuwe energie oplevert is wel duidelijk, getuige de enthousiaste inzet van alle betrokkenen!
 
Brede afstemming in voortraject
Dat zo snel akkoord kon worden gegaan met de concepten is voor een groot deel te danken aan de brede afstemming tijdens de ontwerpfase. Veel stakeholders, waaronder bewoners, ondernemers, ambtenaren, politici en belangenbehartigers waren betrokken bij het concept ontwerp en staan achter de keuzes die zijn gemaakt. En uiteraard wil iedereen gebruik maken van het moment: de Witte de Withstraat moet sowieso worden aangepakt in 2018, laten we het dan goed doen!
 
Volgende stap: Definitief Ontwerp
Is het nu een gelopen race? Krijgt de Witte de Withstraat zijn make over? Nog niet. De volgende stap is nu om de concept ontwerpen om te zetten in een Definitief Ontwerp. Hier hoort onder andere ook een bodemonderzoek, een kostenraming en een planning bij. Dit wordt nu uitgevoerd. Daarna zal er een besluit van de politiek worden gevraagd om tot uitvoering over te gaan, waarbij de belangrijkste vraag is of er budget kan worden gevonden.
 
Tijdelijke drempels
In afwachting van de definitieve aanpassingen wordt momenteel onderzocht of er op korte termijn (enkele weken) een viertal tijdelijke drempels kan worden geplaatst om de snelheid in de straat omlaag te brengen.

Please follow and like us:

Buurtcollectief WDW 020 en Gemeente Amsterdam leveren nieuw ontwerp Witte de Withstraat op

Via de Stem van West kunnen burgers rechtstreeks onderwerpen op de politieke agenda zetten. En voor De Groene Loper, het winnende idee van juli 2017, is dat goed uitgepakt. Deze week werd er een nieuw ontwerp voor de Witte de Withstraat aangeboden aan bestuurder Fenna Ulichki.
2017-10-13 10_25_54-Idee_ Maak van de Witte de Withstraat de Groene Loper naar de Chassébuurt! — De
Na de presentatie aan het bestuur van Stadsdeel West in juli is er veel gebeurd. Bewoners gingen met experts aan de slag om ideeen uit de buurt te vertalen naar een nieuw ontwerp voor de Witte de Withstraat. Zaken als verkeersveiligheid, leefruimte en meer groen stonden centraal tijdens meerdere gezamenlijke ontwerpsessies. Ook bestuursleden van Stadsdeel West schoven daar bij aan.
Uiteindelijk zijn alle ideeen door Peter Ulle, als ontwerper bij Stadsdeel West onder andere verantwoordelijk voor de nieuwe Ten Katemarkt en de Kinkerstraat Oost, vertaald naar een modern en duurzaam ontwerp dat met recht de Groene Loper naar de Chassébuurt mag heten!

2 Fases
Het plan bestaat uit 2 fases. De eerste fase, ‘Duurzaam Veilig’ genoemd, zorgt voor een veilige indeling meer meer groen. In de tweede fase met de naam ‘Rainproof Fietsstraat’ wordt meer leefruimte gecreerd en wordt de straat, geheel in lijn met de doelstellingen van Amsterdam,  voorbereid op toenemende regenval de komende jaren.
Fase 1 wordt al deels gerealiseerd, voor een deel is nog geen budget gevonden. Voor Fase 2 is nog geen financiering.

Fase 1: Duurzaam Veilig 
Klik hier voor de ontwerptekening.

  • Verlaging van maximale snelheid naar 30 KM/u door aanleg drempels om de 70 meter, verhoogde inritten en optische versmalling rijweg naar 5.00 meter
  • Ter plaatse van het Witte de Withplein een verhoogd plateau met groen aan weerszijden.
  • Veiligere fietspaden door fout geplaatste containers te corrigeren, fietspaden worden rechtgetrokken en stoep ter hoogte van afvalcontainers verbreed.  Scooters naar de rijbaan
  • Méér groen, hagen en boombakken. Vervanging ongeschikte beukhagen door geschikt groen
  • Tramhaltes worden vervangen door extra groen en fietsparkeerplekken
  • Aantal parkeerplaatsen bijft gelijk.

Fase 2: Rainproof Fietsstraat
Klik hier voor de ontwerptekening

  • Rijbaan wordt zgn. fietsstraat met verhoogde middenscheiding. Fietsers op de rijbaan krijgen voorrang. Straat blijft gewoon toegankelijk voor auto’s.
  • Fietspad wordt verwijderd en stoep verbreed. ook worden regenafwateringsplekken aangelegd met hagen en ander groen. Beduidend meer groen op straat.
  • Op sommige locaties bijplaatsen bomen in de volle grond.

En nu?
Het ontwerp is inmiddels afgestemd met bewoners, ondernemers, deskundigen en belangenvereniging Onbeperkt West voor minder valide bewoners. Het is nu ingediend bij het bestuur van Stadsdeel West. Het is nu aan de politiek om tot besluitvormming te komen en financiering te vinden.

Please follow and like us:

Werkzaamheden verdwijnen tram Witte de Withstraat starten maandag

Op 5 juni 1924 reed hij er voor het eerst en op donderdag 12 oktober 2017  voor het laatst: tram 7 in de Witte de Withstraat.  Na  93 jaar krijgt de straat een nieuw gezicht.
Tram 7 1959
De Witte de Withstraat verandert van een doorgaande verkeersader in een woonstraat. De rails worden dichtgesmeerd, de bovenleidingen worden verwijderd en het verkeer mag straks nog maar 30 KM per uur.
Aanstaande maandag (9 oktober) starten de werkzaamheden. Aan de zuidkant, bij Edel en BonGiorno voor de deur, wordt de rails deels weggehaald en vernieuwd. De tramhalte op de Postjesweg wordt vernieuwd. Daarna wordt de rails opgevuld in de Witte de Withstraat.
De werkzaamheden duren tot 4 november en tussen 9 en 25 oktober kunnen auto’s daarom niet afslaan richting de Kinkerstraat.
Verwijderen tramhaltes en plaatsen drempels
Op een later moment, vanaf begin 2018, worden de tramhales in de Witte de Withstraat verwijderd. Het Stadsdeel is nog druk in overleg met de Dienst Vervoer over hoe men de Witte de Withstraat ‘netjes achterlaat’. Het ziet er naar uit dat de Dienst Vervoer de vurige wens van de bewoners vervult door direct drempels te plaatsten. Een besluit hierover wordt binnenkort genomen.
 

Please follow and like us:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén