Via de Stem van West kunnen burgers rechtstreeks onderwerpen op de politieke agenda zetten. En voor De Groene Loper, het winnende idee van juli 2017, is dat goed uitgepakt. Deze week werd er een nieuw ontwerp voor de Witte de Withstraat aangeboden aan bestuurder Fenna Ulichki.
2017-10-13 10_25_54-Idee_ Maak van de Witte de Withstraat de Groene Loper naar de Chassébuurt! — De
Na de presentatie aan het bestuur van Stadsdeel West in juli is er veel gebeurd. Bewoners gingen met experts aan de slag om ideeen uit de buurt te vertalen naar een nieuw ontwerp voor de Witte de Withstraat. Zaken als verkeersveiligheid, leefruimte en meer groen stonden centraal tijdens meerdere gezamenlijke ontwerpsessies. Ook bestuursleden van Stadsdeel West schoven daar bij aan.
Uiteindelijk zijn alle ideeen door Peter Ulle, als ontwerper bij Stadsdeel West onder andere verantwoordelijk voor de nieuwe Ten Katemarkt en de Kinkerstraat Oost, vertaald naar een modern en duurzaam ontwerp dat met recht de Groene Loper naar de Chassébuurt mag heten!

2 Fases
Het plan bestaat uit 2 fases. De eerste fase, ‘Duurzaam Veilig’ genoemd, zorgt voor een veilige indeling meer meer groen. In de tweede fase met de naam ‘Rainproof Fietsstraat’ wordt meer leefruimte gecreerd en wordt de straat, geheel in lijn met de doelstellingen van Amsterdam,  voorbereid op toenemende regenval de komende jaren.
Fase 1 wordt al deels gerealiseerd, voor een deel is nog geen budget gevonden. Voor Fase 2 is nog geen financiering.

Fase 1: Duurzaam Veilig 
Klik hier voor de ontwerptekening.

  • Verlaging van maximale snelheid naar 30 KM/u door aanleg drempels om de 70 meter, verhoogde inritten en optische versmalling rijweg naar 5.00 meter
  • Ter plaatse van het Witte de Withplein een verhoogd plateau met groen aan weerszijden.
  • Veiligere fietspaden door fout geplaatste containers te corrigeren, fietspaden worden rechtgetrokken en stoep ter hoogte van afvalcontainers verbreed.  Scooters naar de rijbaan
  • Méér groen, hagen en boombakken. Vervanging ongeschikte beukhagen door geschikt groen
  • Tramhaltes worden vervangen door extra groen en fietsparkeerplekken
  • Aantal parkeerplaatsen bijft gelijk.

Fase 2: Rainproof Fietsstraat
Klik hier voor de ontwerptekening

  • Rijbaan wordt zgn. fietsstraat met verhoogde middenscheiding. Fietsers op de rijbaan krijgen voorrang. Straat blijft gewoon toegankelijk voor auto’s.
  • Fietspad wordt verwijderd en stoep verbreed. ook worden regenafwateringsplekken aangelegd met hagen en ander groen. Beduidend meer groen op straat.
  • Op sommige locaties bijplaatsen bomen in de volle grond.

En nu?
Het ontwerp is inmiddels afgestemd met bewoners, ondernemers, deskundigen en belangenvereniging Onbeperkt West voor minder valide bewoners. Het is nu ingediend bij het bestuur van Stadsdeel West. Het is nu aan de politiek om tot besluitvormming te komen en financiering te vinden.

Please follow and like us: