De Groene Loper, het bewonersplan om de Witte de Withstraat veliger en groener te maken, gaat niet door. Ook de eerder toegezegde 30KM zone komt er voorlopig niet. Dat blijkt uit overleg tussen bewoners en Stadsdeel West, afgelopen week.

 
Stem van West
Het plan werd in de herfst van 2017 ontworpen op verzoek van Groen Links Stadsdeelbestuurder Fenna Ulichki, nadat bewoners in juli 2017 de verkiezing op de Stem van West wonnen. Groen Links is in Stadsdeel West veranwoordelijk voor Verkeer en Openbare Ruimte.
Bewoners, Algemeen Bestuur-leden en medewerkers van het Stadsdeel werkten samen aan het plan en op 13 oktober werd het ontwerp aangeboden aan de Stadsdeelbestuurder. Binnen 2 weken werd het concept goedgekeurd, maar daarna werd het stil.
 
Andere keuzes
Hoewel het Stadsdeelbestuur nog niet inhoudelijk heeft gereageerd, bleek deze week uit overleg met de projectgroep dat het plan niet wordt uitgevoerd omdat er andere keuzes zijn gemaakt. Ook het GVB en de gemeente beperken zich tot het ombouwen van de oude haltes van tram 7.
 
Wat gebeurt er wel?

  • In 2018 worden de oude haltes van tram 7 verwijderd door het GVB. Hier worden parkeerplaatsen, fietsparkeerplekken en groene hagen geplaatst.
  • Ook komt er een ‘poortdrempel’ bij de ingang van de straat aan de Postjesweg.
  • Mogelijk wordt er nog 1 speedbump toegevoegd in het noordelijke stuk van de straat, tussen de Jan Evertsenstraat en het Witte de Withplein.

Dit gebeurt na de zomer van 2018.
 
Wat gebeurt er niet?

  • Invoering 30 km zone in Witte de Withstraat (voorlopig niet)
  • Plaatsing van permanente betonnen drempels.
  • Poortdrempel bij ingang van de straat bij Jan Evertsenstraat (komt er waarschijnlijk niet, discussie loopt nog).
  • Veiliger maken van stoep en fietspaden door verplaatsing van de vuilcontainers naar de oorpronkelijke plek (1 meter meer naar de weg).
  • Vervangen haagbeuken door een mix van bomen en groen, te plaatsen in bestaande boombakken. Plaatsing van ‘echte’ bomen is sowieso te duur, vanwege noodzakelijke aanpassingen aan het riool dat dan moet worden verplaatst. Dit riool loopt onder de boombakken.
  • Plaatsen groene hagen op verschillende plekken in de straat.

 
Beschikbaar: € 50.000
Wel is er bedrag van € 50.000 beschikbaar gemaakt voor kleinere verbeteringen. Het bedrag wordt in overleg met bewoners besteed. Er wordt in eerste instantie gekeken naar het alsnog uitvoeren van delen uit het oorspronkelijke plan die nu niet doorgaan (zie lijst hierboven). Hierover volgt binnenkort meer informatie, ook krijgen alle bewoners de mogelijkheid om mee te beslissen.
 
Nieuwe kans na 2018
Het totale plan, inclusief de 2e fase met daarin het rainproof ontwerp, wordt door Stadsdeel West wederom ingediend voor uitvoering na 2018. Maar over de mogelijke uitvoering kan niets worden gezegd.

Please follow and like us: