Mondelinge vragen in de bestuursvergadering dinsdagavond van Stadsdeel West hebben niet geleid tot duidelijkheid over het verbeterplan voor de Witte de Withstraat. Groen Links bestuurder Ulichki bevestigde dat er in 2018 geen mogelijkheden zijn, maar ook gaf zij een opening voor uitvoering in 2019.
SW
Niet in 2018, maar mogelijk wel daarna
In haar antwoord haalde zij verschillende processtappen aan en bevestigde dat er in 2018 enkel ruimte is voor kleine verbeteringen. Die verbeteringen worden in overleg met bewoners vastgesteld. Wellicht zijn er in 2019 meer mogelijkheden, maar concrete toezeggingen hierover deed zij niet.
Brief
Toen de D66 fractie opmerkte dat het voor bewoners niet duidelijk is wat de stand van zaken is, zegde Ulichki toe per brief een update aan het bestuur te zullen sturen. Deze stuurt zij begin volgende week aan het Algemeen Bestuur. Ook wordt er een bewonersavond georganiseerd op 19 maart.
30 km zone
In de nabespreking is medegedeeld dat er alleen een 30KM zone kan komen als en indien er een volledig herinrichtingsplan wordt goedgekeurd. Dit zal dus, zoals eerder al bekend, in ieder geval niet op korte termijn gebeuren.

Please follow and like us: