Stadsdeel West neemt nog deze week verkeersremmende maatregelen in de Witte de Withstraat. Aanstaande vrijdag worden er op verschillende plaatsen versmallingen op de rijweg geplaatst. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke maatregel met reflecterende hekken, die bij succes worden vervangen door permanente groenplekken.
wegversmallingA7

Pilot
De maatregel stond al gepland, na overleg tussen het stadsdeelbestuur en de bewoners in maart. Door de ontwikkelingen afgelopen week kwam de uitvoering in een stroomversnelling. De plaatsing van de versmallingen is onderdeel van een bredere pilot om het verkeer af te remmen. Over enkele weken worden hier nog visuele versmallingen aan toegevoegd in de vorm van brede, witte belijning aan weerszijden van de weg. Ook staat er een extra brede middenlijn gepland en zal er waarschijnlijk een ‘snelheids-smiley’ worden geplaatst ter hoogte van het zebrapad bij het Witte de Withplein.

Trillingen
De nieuwe maatregelen zijn nodig omdat de eerder genomen maatregelen, de speedbumps, op een aantal plekken leiden tot ernstige trillingen.  Een aantal speedbumps zal dan ook weer worden verwijderd.

Herindeling
De maatregelen passen in een bredere herinrichting, waarover al langer overleg plaatsvindt. Ook zal er in de tweede helft van 2018 een groenimpuls aan de straat worden gegeven.

Vrijdag werkzaamheden
Het plaatsen van de versmallingen kan vrijdag leiden tot enige overlast in de straat, maar dat is voor een goede zaak!

Please follow and like us: