De Witte de Withstraat krijgt een grondige opknapbeurt. Dat heeft Stadsdeel West vandaag bekend gemaakt. Door de herinrichting wordt de straat veiliger en groener, met veel leefruimte voor bewoners. De herinrichting is heel uitzonderlijk: het initiatief kwam van de bewoners zelf!

Artist impression Witte de Withstraat Groene Loper

Artist impression Witte de Withstraat Groene Loper

Stadsdeel West voerde de afgelopen maanden intensief overleg met verschillende partijen binnen de Gemeente Amsterdam om een herinrichting mogelijk te maken. Jeroen van Berkel, als bestuurslid verantwoordelijk voor Verkeer en Openbare Ruimte: ‘We hebben er met veel verschillende partijen hard voor gewerkt om dit mogelijk te maken. Supermooi dat het dan ook echt lukt!

Stem van West

De aanleiding voor de herinrichting was een idee op de Stem van West in juni 2017, waarin bewoner René Kamerling voorstelde om het vertrek van de tram uit de Witte de Withstraat aan te grijpen om de straat te veranderen in een Groene Loper. Het idee won de verkiezing en vormde het startsein voor een intensieve samenwerking tussen het Stadsdeelbestuur, medewerkers van het stadsdeel, ambtenaren van de Gemeente Amsterdam en de bewoners en ondernemers uit de Witte de Withstraat. De werkgroep werd bekend als WDW020. Initiatiefnemer Rene Kamerling: ‘Fantastisch dat dit is gelukt. We hadden nooit gedacht dat we zoveel steun zouden krijgen voor ons idee. Het Stadsdeel en de gemeente waren echt heel actief om ons te ondersteunen waar het nodig was. We zijn echt superblij!’

Groene fietsstraat

WDW020 leverde een nieuw straatontwerp op, waarin de straat wordt getransformeerd van een racebaan naar een groene en veilige fietsstraat en de leefbaarheid centraal staat. Met bomen in de volle grond, wadi’s, brede stoepen en verkeersdrempels die de snelheid moeten beperken. Dit ontwerp is de basis geweest voor de besluitvorming.

Bewonersparticipatie

Nu het besluit tot herinrichting is genomen, zal er nog een formeel bewonersparticipatietraject starten. Het ingediende ontwerp dient als vertrekpunt, maar alle bewoners krijgen de mogelijkheid mee te praten over het definitieve ontwerp. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.

 

 

Please follow and like us: