Deze week is de Gemeente Amsterdam gestart met het ‘inmeten’ van de Witte de Withstraat voor de aanstaande herinrichting. Daarnaast hebben Stadsdeel West en de Gemeente Amsterdam deze week besloten dat het Groene Loper ontwerp als uitgangspunt wordt genomen voor het aanstaande participatietraject.

Artist impression Witte de Withstraat Groene Loper

Artist impression Witte de Withstraat Groene Loper

 

WDW020 ontwerp 

Stadsdeel West heeft besloten dat het Groene Loper ontwerp van werkgroep WDW020, waarbij de Witte de Withstraat verandert in een groene fietsstraat waar auto’s te gast zijn, de basis zal zijn voor het uiteindelijke ontwerp. De volgende stap is nu om een brede bewonersparticipatietraject te starten, zodat iedereen nog een keer suggesties mag doen. Dit zal naar verwachting eind juni plaatsvinden, bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 

Inmeten

Nog tot eind volgende week zullen de landmeters bezig zijn om alle maten, tegels, putten, geveltuintjes en ga zo maar door in kaart te brengen. Dat is nodig om straks een technische ontwerptekening te maken. Ook krijgen allerlei ‘nutsbedrijven’ zoals Waternet, KPN,  VodafoneZiggo en Liander de uitnodiging om aanpassingen te doen als de straat wordt opengebroken.

 

 

Please follow and like us: