De herinrichting van de Witte de Withstraat tot Groene Loper van de Chassébuurt krijgt steeds meer vorm. Op 26 juni presenteert de werkgroep WDW020, bestaande uit bewoners, ondernemers en deskundigen van de gemeente hun definitieve ontwerp. Daarmee gaat het proces de laatste fase in: de participatie.

Artist impression Witte de Withstraat Groene Loper

Finaal concept

De afgelopen 2 jaar heeft de werkgroep verschillende varianten uitgewerkt en getoetst aan allerlei randvoorwaarden, zoals verkeersrichtlijnen, grond-en waterafspraken, bereikbaarheidseisen, groenwensen en vooral: verbetering van de verkeersveiligheid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een ontwerp waar vele wensen in zijn verwerkt.

In het nieuwe ontwerp wordt de rijbaan smaller, maakt het asfalt en de oude tramrails plaats voor rode klinkers, blijft het aantal parkeerplekken gelijk en wordt de stoep zo’n 5 meter breed aan beide kanten. Omdat de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km/u, kunnen fietsers en auto’s de rijbaan delen en wordt het fietspad overbodig. Dat verdwijnt dus. Aan beide zijden van de weg komen bomen en door de hele straat worden groenperken (WADI’s) aangelegd. Uiteindelijk is het geen officiële fietsstraat geworden, maar een echte leefstraat wordt het zeker!

Globale planning

Op 26 juni organiseert Stadsdeel West een bewonersavond in het Sierraad. Hier zal ook de werkgroep aanwezig zijn om het ontwerp en alle keuzes toe te lichten. Daarna zal er na de zomer een participatieperiode starten, waarin bewoners die dat willen kunnen meedenken over het eindontwerp. Het doel is om eind 2019 het ontwerp definitief te maken, waarna de herinrichting in 2021 plaatsvindt.

 

Please follow and like us: