Stadsdeel West verlaagt de maximumsnelheid in de Witte de Withstraat naar 30 kilometer per uur. De straat, die sinds het verdwijnen van tram 7 nog meer wordt gebruikt als racebaan, is zo onveilig dat ingrijpen noodzakelijk is.

Tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen, zoals het plaatsen drempels en hekken, hadden onvoldoende effect. De snelheidsmeters die het stadsdeel afgelopen winter plaatste lieten een maximumsnelheid zien van maar liefst 112 kilometer per uur.

Richting de kruising met de Postjesweg reed bijna 72 procent van de auto’s harder dan 30 km per uur. Aan de andere zijde, bij de Jan Evertsenstraat, lag dit percentage met 28 procent veel lager: vanaf die zijde hadden de hekken dus wel een remmend effect.

,,Er wordt structureel te hard gereden en dat levert ongelukken, gevaarlijke situaties én overlast op”, aldus bestuurder Jeroen van Berkel (Verkeer). ,,De buurtbewoners vragen al langer om een 30 km-zone. Over een paar weken worden de borden geplaatst en worden de tijdelijke hekken vervangen door blokken die de weg versmallen.”

Het verlagen van de maximumsnelheid is de eerste stap op weg naar een compleet vernieuwde, groene en leefbare Witte de Withstraat. Bewoners ijveren al een tijd voor herinrichting van de straat. Inmiddels is daar een bedrag oplopend tot 1,6 miljoen euro in 2021 voor uitgetrokken.

Buurtbewoner en woordvoerder van belangenorganisatie Wdw020 René Kamerling, die via de Stem van West de Witte de Withstraat op de politieke agenda zette, is blij met deze eerste stap:

“Als bewoners zijn we hier ontzettend blij mee. De snelheid omlaag brengen is hard nodig om de Witte de Withstraat veiliger te maken en leefbaar te houden. De bewoners willen graag meer rust in de straat en met dit besluit wordt de basis gelegd voor de groene leefstraat die de komende jaren gaat ontstaan’.

Please follow and like us: