WDW020 heeft in samenwerking met Stadsdeel West en de Dienst Infrastructruur van de gemeente Amsterdam een nieuw ontwerp gemaakt. Het ontwerp bestaat uit 2 fases en levert een groene, veilige en leefbare straat op. Ook is het ontwerp rainproof, wat inhoudt dat de Witte de Withstraat duurzaam op de toekomst is voorbereid!
20170828_220228
Fase 1: Duurzaam Veilig 
Klik hier voor de ontwerptekening.

  • Verlaging van maximale snelheid naar 30 KM/u door aanleg drempels om de 70 meter, verhoogde inritten en optische versmalling rijweg naar 5.00 meter
  • Ter plaatse van het Witte de Withplein een verhoogd plateau met groen aan weerszijden.
  • Veiligere fietspaden door fout geplaatste containers te corrigeren, fietspaden worden rechtgetrokken en stoep ter hoogte van afvalcontainers verbreed.  Scooters naar de rijbaan
  • Méér groen, hagen en boombakken. Vervanging ongeschikte haagbeuken door geschikt groen
  • Tramhaltes worden vervangen door extra groen en fietsparkeerplekken
  • Aantal parkeerplaatsen bijft gelijk.

 
Fase 2: Rainproof Fietsstraat
Klik hier voor de ontwerptekening

  • Rijbaan wordt zgn. fietsstraat met verhoogde middenscheiding. Fietsers op de rijbaan krijgen voorrang. Straat blijft gewoon toegankelijk voor auto’s.
  • Fietspad wordt verwijderd en stoep verbreed. ook worden regenafwateringsplekken aangelegd met hagen en ander groen. Beduidend meer groen op straat.
  • Op sommige locaties bijplaatsen bomen in de volle grond.